Friday, January 07, 2011
JORDI ARENAS: TEMÀTICA RELIGIOSA I MESTRE DEL FRESC

Amb motiu del cinquantenari de les pintures murals que decoren la Capella del Sagrament de l’església de Santa Anna, Ca l’Arenas presentarà durant bona part de la temporada 2011, una mostra d’esbossos, fotografies de treball i proves tècniques i temàtiques, de les pintures i escultures que es conserven al llegat de Jordi Arenas.

Fins al proper 3 d’abril, el visitant podrà admirar els elevats coneixements i estudis de Jordi Arenas, pel que fa tan als textos bíblics – recordem que era home profundament religiós – com a càlcul de proporcions i anàlisi anatòmics per a la representació de les diferents escenes.

Veritablement, veient la mostra, es pot copsar l’entusiasme i la passió del mestre Arenas per la seva tasca, per poder oferir tant a l’ART com a la FE, tot el seu saber, per fer una obra ben feta, en tots els sentits: morals, ètics, estètics i artístics. Evidentment, la seva responsabilitat i els seus temors també es van deixar sentir: Pinto cara i coll. Gaudeixo i pateixo alhora (...) Lluito molt per la composició del sostre (...)

Passat el temps, el tarannà pictòric d’Arenas ens pot semblar llunyà, poc modern, fins i tot rígid. Però quan una obra es fa amb FE, creient en un mateix i en Déu, la contemplació artística davalla en favor del fervor i del sentiment.

No comments: