Sunday, September 24, 2006

EDUARD NOVELLAS I “PORTRAIT”


Fins al proper 29 d’octubre, el Centre d’Art Germans Arenas presenta l’exposició “Portrait”, on Eduard Novelles ens mostra una pintura de cromatisme poc expressiu, freda i distant, quasi asèptica.

Expressions tenses, buides i distants. Traç marcat i àgil, perfectament definit dins un format que recorda trets del “Pop Art” d’Andy Warhol. No obstant, s’intueix certa crítica al món actual que contempla indiferent els esdeveniments, sense implicació ni emocional ni activa. La manca de sentiments de “Portrait”, amb distorsió de figures i de rostres, conviu amb els dos grans mestres Arenas i Cuyàs, que sabien extreure i transmetre l’interior de la persona.

Novelles és un contrast dels dos mestres. Encara li falta molt d’aprenentatge i desenvolupar la seva tècnica. La seva joventut (nascut al 1977) el fa agosarat i avantguardista, tot i que és d’esperar, però, sorpreses, doncs s’intueix gran capacitat creativa i quelcom a manifestar.

No comments: