Sunday, July 22, 2007

CENTRE D’ART GERMANS ARENAS: ACABAMENT DE LA TEMPORADA (I)Fins a esperar la sèrie dedicada al viatge, que ja va anunciar el passat mes de març l’anterior president del Patronat Municipal de Cultura, Jaume Graupera, Ca l’Arenas va inaugurar el divendres, 20 de juliol les exposicions finals del cicle Senyors i Senyores. El retrat: “Rostres de Ponent. Museu d’Art de Lleida”, Sandro Soriano: “Primeríssim”,Jordi Arenas. Amics” i “Cares, carotes i ganyotes. Els tallers sobre el retrat de Ca l’Arenas”.

Davant d’una trentena de persones, on més de la meitat eren autoritats, personal vinculat a l’àrea de cultura de l’Ajuntament, marmessors i família i premsa, Sergi Penedès actual president del Patronat va iniciar el torn d’intervencions, amb un breu discurs on va informar de la cloenda de les exposicions amb artistes locals i de fora de la ciutat, ressaltant l’eix vertebrador d’aquesta primera temporada com ha estat el retrat i, al igual que el seu predecessor en el càrrec, va anunciar el viatge com a tema central per al curs 2007-2008.

Tot seguit, Carles Marfà, director del Museu de Mataró, va prendre la paraula, convidant igualment als presents a tancar temporada de les diferents mostres dedicades a El Retrat, conjuntament amb Mirades contra el temps. Destacant que ha estat un procés intensiu, i la simultaneïtat d’exposicions. Marfà va posar de manifest el fet que “S’ha intentat fer una mostra del ventall artístic de la ciutat, amb un total de 25 exposicions temporals, 9 tallers amb 160 sessions, amb la participació de 3.500 alumnes”

En referència a les mostres que conclouen la temporada, la sala nº 1, antic estudi dels germans Arenas, conté “Rostres de Ponent. Museu d’Art de Lleida” “una selecció molt interessant del Museu d’Art de Lleida, que ens permet tenir una idea del fons d’aquest museu, com ho pot corroborar Lluis Navarro, el seu director. Tenim ocasió de veure un Rembrant, un Rusiñol, etc.

Pel que fa a Sandro Soriano, exposa “una suggestió d’icones de com interpreta les persones que poden ser susceptibles de ser retratades”.

Tot seguit, Marfà va fer esment de la singularitat de l’obra el Parnàs, eix central de la mostra Jordi Arenas. Amics, emplaçada dins l’antic menjador de la casa, i que ja va ser exposada a Can Palauet, l’any 2003, en la mostra homenatge l’artista.

Es tracta d’un quadre – retrat del Mataró cultural dels anys quaranta - on hi ha situats personatges celebres com Miquelangelo, J.S. Bach, M. Cervantes o Franz Liszt, juntament amb artistes locals com Emília de Torres, Salvador Esquerra, el mestre Enric Torra, etc. Complementa la mostra, esbossos i dibuixos d’Arenas per aquest quadre.

Carles Marfà va acabar la seva intervenció informant del contingut de la darrera mostra, no prevista en un principi, però davant l’èxit dels tallers organitzats en el soterrani de la casa, i destinats als alumnes de les diferents escoles de Mataró, s’ha editat un DVD amb el “working progress” dels seus treballs, que es pot veure a través de pantalla de plasma.

Tot agraint als seus col·laboradors la seva tasca envers el centre de Ca l’Arenas, va desitjar “continuar aquesta singladura l’any que ve amb tots vosaltres”.

Seguidament, l’alcalde de Mataró, J.A Barón, va adreçar-se al públic tot recordant que fa un any que el centre es va inaugurar, gràcies a la generositat d’en Jordi Arenas, a la tossodoneria dels marmessors i a la gestió de l’Ajuntament, que va assumir les reformes necessàries perquè aquest fos un espai del segle XXI.

La paraula balanç, va ser significativa del discurs de Barón, introduint el tema, tot fent esment de bon principi a les diverses exposicions que han configurat la temporada, de les que va reconèixer el més i menys d’algunes, i d’altres que no li han agradat gens, observant, si més no, que el fil conductor ha estat interessant. “Després d’un any és obligat fer balanç, si s’han aconseguit els objectius, si les expectatives s’han acomplert, (...) i fer balanç del que s’ha de corregir”

L’alcalde també va mostrar les seves expectatives en quan a l’impacte que el Centre de Ca l’Arenas ha de tenir sobre el conjunt de la ciutat, “Que cal fer, que s’ha d’analitzar”, i prioritzant que “l’impacte ha de ser mes gran sobre la ciutadania”.

Barón va concloure l’acte agraint al públic la seva presència, desitjant bones festes de Les Santes i insistint en el desig de fer balanç per a plantejar-se nous objectius.

No comments: