Sunday, October 08, 2006

HOMENATGE A PERE MONTSERRAT


El passats dimecres i dijous, 4 i 5 d’octubre d’enguany, la secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró conjuntament amb la sala d’exposicions de Can Palauet va organitzar les jornades “Amb les arrels al sauló. Homenatge a Pere Montserrat”, destinades a difondre tant la flora i vegetació del Maresme, com la catalana o l’espanyola, i retre homenatge al Dr. Pere Montserrat, científic mataroní, nascut al 1918, de reconegut prestigi en els camps de la botànica, l’ecologia i l’agronomia.

Aquesta cronista, com malauradament molta, massa gent de l’actual cultura i la història de la nostra ciutat, desconeixia la figura de tant insigne científic, que entre els anys 1945 al 1949 va realitzar un extens treball de camp per a la seva tesi doctoral sobre flora maresmenca, ingressant al 1953 dins el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Va passar diversos mesos a Anglaterra, especialitzant-se en palionologia i desprès en praticultura, i des de principis dels anys seixanta, es va traslladar a Madrid on, des de l’Instituto de Edafologia (avui Centro de Ciencias Medioambientales) va estudiar el centre, oest i sud de la vegetació d’Espanya. Des de l’any 1964 fins a la seva jubilació 1985, ha estat intensament relacionat amb la ciutat de Jaca i el seu Centro pirenaico de Biología Experimental, actualment conegut com Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca i Saragossa).

El passat dijous en l’acte d’homenatge, el Dr. Luís Villar de Instituto Pirenaico de Ecología va glossar la figura del Dr. Montserrat, definint-lo com a “hombre infatigable de memoria prodigiosa, con la facultad de tener en la cabeza la flora de España y saber exactamente donde se encuentra”.

El Dr. Villar va informar als presents de la intensa activitat divulgativa del Dr. Montserrat, amb més de 500 publicacions i 7 llibres entre els anys 1946 i 2006, destacant en relació al Maresme: Flora de la Cordillera Litoral Catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera (Mataró, 1968) editat per la Caja de Ahorros de Mataró, i reeditat al 1989 per la Caixa d’Estalvis Laietana, i de la seva actuació com a tècnic en el judici per les inundacions del camping de Biescas (1996).

El Dr. Villar va acabar el seu parlament posant de relleu que “...el Dr. Montserrat es figura destacada en el panorama español de la botánica y uno de los decanos de mayor prestigio”.

Un cop va haver estat obsequiat el Dr. Montserrat, es va inaugurar l’exposició i on es destaquen en plafons i vitrines dades biogràfiques, la transformació del paisatge del Maresme, els estris, quaderns, una mostra de material classificat, i frases i textos que reflecteixen la vida i obra de tant il·lustre científic i on s’informa de la seva actuals activitats: tirar endavant l’herbari de l’Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) i difondre el seu coneixement. L’esdeveniment, també va servir de trobada del Dr. Montserrat amb la seva família de Mataró i amb els seus amics de la ciutat, com l’historiador Joaquim Llobet o l’antic cap del Museu Rafael Soler.

L’exposició romandrà oberta a Can Palauet fins al 15 d’octubre i del 16 al 29 al Museu de Mataró. Per a més informació:
www.scn-mm.cat/montserrat

No comments: