Sunday, December 10, 2006

PLAQUES DE CAVA: ENTRE EL COL.LECCIONISME, LA IDENTITAT i LES MARQUES.


Com a prèvia de la seva exposició “Bojos pel col·leccionisme”, la Sala d’Exposicions de la Caixa Laietana de la plaça Santa Anna, presenta des del passat 30 de novembre i fins el proper 14 de gener del 2007 “Plaques de Cava”, un total de 6.000 plaques que pertanyen a la col·lecció particular de Josep Sabaté i Alp, de Sant Sadurní de Noia.

El fet de col·leccionar les plaques dels vins escumosos té un origen força recent; va néixer a França a principis de la dècada dels 90, passant tot seguit a Espanya. Itàlia, a mitjans de l’esmentada dècada, influènciada per l’auge d’aquesta afició, també se’n va fer ressò. Aquests són els únics tres països que editen catàlegs i el col·leccionisme s’organitza a través d’associacions i trobades, per al intercanvi o la compra-venda.

Per tots és conegut que tant la placa com el morrió tenen la funció d’evitar que el tap de suro surti expel·lit per la força del gas que conté el cava. Però el que es desconeix més és l’origen d’aquests dos elements, que varen ser inventats per Adolphe Jacquesson, un fabricant de champagne de Châlons-sur-Marne (França), que va registrar la patent l’11 de novembre de 1844, i que, amb el seu invent va aconseguir controlar la porositat dels taps, i evitar les conseqüents pèrdues econòmiques originades pels escapaments de líquid i de gas. (Dades extretes de “El Mundo del Cava – Chapas de Cava –RBA Ediciones.)

Dins la col·lecció Josep Sabaté que ens presenta Caixa Laietana, podem observar un mun de dissenys, marques, estils, materials, etc. que avui en dia representen senyes d’identitat, no tan sols de marques de vi o de cava, sinó que a través de l’escumós, també es fa publicitat d’institucions públiques, de partits polítics, d’empreses, etc. El Champagne, també hi es present, així com una petita mostra de plaques feta en metalls com l’or i la plata.

L’exposició va acompanyada d’estris i màquines, de caire artesanal, que permeten una visió força general del procés d’embotellament del cava, i es complementa amb una sèrie de plafons que expliquen dades i característiques del procés, així com de les pròpies plaques.

Si el visitant és curiós, sigui o no col·leccionista, trobarà al seu abast la història del cava, nom aquest que procedeix del vocable francès “cave”, és a dir cova, i de les empreses fabricants d’una de les senyes d’identitat de Catalunya, on els elements naturals, terra, sol i aire, i la mà de l’home es complementen a la perfecció per oferir a l’abast dels humans el plaer dels déus.

No comments: