Saturday, June 26, 2010

BASES COL·LECTIVA SANT LLUC-2010

Fa uns dies, els bons amics de l’ASLL varen fer arribar a aquesta cronista accidental, les bases per a la 64na. edició de la Sant Lluc d’enguany, que tot seguit facilito per a informació de lectors i artistes en general.


COL·LECTIVA SANT LLUC-2010
ATENEU CAIXA LAIETANA

DEL 16 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE 2010

PARTICIPANTS • Podran participar-hi tots els socis de l'Associació Sant Lluc per l'Art.
• Tots els artistes maresmencs, siguin o no socis de l’Associació.

OBRA • Una sola obra, de tema lliure i original, per participant.

DIMENSIONS DE L’OBRA

DIBUIX, PINTURA, GRAVAT i ESMALT (Amb el suport suficientment rígid)
• Amplada: màxima, 118 cm i mínima, 40 cm (marc inclòs).
• Alçada: lliure (en funció de la paret de la sala).
ESCULTURA
• Màximes: 170 (alçada) x 60 x 60 cm.
INSTAL·LACIONS i D’ALTRES PROPOSTES PLÀSTIQUES
• Segons espai disponible i en les condicions que estipuli la Propietat de la Sala.

RECEPCIÓ DE L’OBRA
• Ateneu Caixa Laietana, c/Bonaire 3-5 - Mataró
• Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8 de setembre, de 17:30 a 20:15h.

INSCRIPCIÓ
• 15 € per als no socis de l’Associació Sant Lluc per l’Art
• Gratuïta per als socis que hagin satisfet la quota anual.
• Presentar la butlleta d'inscripció complimentada a l’entrega de l'obra.
• En dipositar l’obra, es lliurarà el rebut corresponent.

SELECCIÓ DE LES OBRES
• S’exposaran 90 obres, que el Jurat seleccionarà d’entre totes les
presentades. Les obres dels artistes homenatjats (si s'escau) estan incloses en
aquest nombre, però no passaran cap selecció prèvia.
• La relació d’artistes seleccionats quedarà exposada des de divendres 10 de
setembre a les cartelleres de l’Associació al Casal i a La Presó, a la nostra
plana web: www.santlluc.org i al blog: www.associaciosantlluc.blogspot.com/
• No s’informarà personalment als artistes no seleccionats.

RECOLLIDA DE LES OBRES
• Les obres no seleccionades s’han de recollir el dilluns 13 o el dimarts 14 de
setembre, de 18 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana.
• Les obres seleccionades (exposades) s’han de retirar el dimecres 3 o el
dijous 4 de novembre de 18 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana.
• Per recollir-les caldrà presentar el rebut que es lliuri a l'entrega de l'obra.
• Les obres no retirades en els terminis assenyalats passaran a disposició de
l’organització, que en podrà disposar lliurement.

CONDICIONS
• L’Organització tindrà la major cura per garantir el bon estat de les obres, però
declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es
pugui produir durant el seu transport, dipòsit o exposició.
• La presentació de l’obra significa l’acceptació de les Bases per part del participant.
El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra.

PROMOCIÓ ARTISTES JOVES
(fins a 30 anys)
A fi d’estimular la participació i promocionar l'obra d’artistes joves (fins a 30 anys),
• El Jurat farà una selecció (si s’escau) de les millors obres presentades,
d’artistes que no hagin estat seleccionats més de 2 vegades anteriorment.
• La selecció feta pel Jurat es donarà a conèixer durant la inauguració de la
Col·lectiva Sant Lluc 2010.
• Aquestes obres seleccionades seran destacades, a l’Exposició, evidenciant el
reconeixement de l'Organització de la mostra.
• Durant l'any 2011 es farà una Mostra Col.lectiva dels artistes seleccionats, en
un espai encara per determinar.


Mataró, juny 2010

No comments: