Tuesday, June 01, 2010

LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓ DE DOCUMENTS


A través de les gestions realitzades pel Grup Municipal del Partit Popular, l'historiador i politic, César Alcalá, va lliurar el dilluns 31 de maig a l'estatge del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, tot un seguit de documents relacionats amb el Centre Carlí de Mataró, datats durant la II República Espanyola.

Davant d'alguns membres de l'entitat d'estudis, i de militants de l'actual Partit Comunión Tradicionalista Carlista, Pau Mojedano cap de l'esmentat grup municipal, va pronunciar unes breus paraules mostrant la seva satisfacció per la donació en si mateixa, tot destacant la importància per a futurs estudis del coneixement del Cercle Carlí de Mataró, i el seu agraïment per la bona acollida per part del Museu Arxiu.

Tot seguit, César Alcalá, que també es president del PPC de la Roca del Vallés, va comentar alguns aspectes de la documentació lliurada, i a preguntes de la periodista Judith Vives de CapGros, va explicar que feia anys que disposava de tot el conjunt de cartes, retalls de premsa, propaganda, notificacions, etc., que li va ser lliurada a través de Josep Vives, que l'havia rebut de Mossèn Llensa, president del Cercle Carlí de Mataró durant el període 1931-1936, abans de ser sacerdot.

Dins el torn d'intervencions, i a petició d'aquesta cronista accidental, com a membre de l'equip de recerca, va invitar a Abraham Pelayo Montañés, estudiant de secundaria del Gem, recentment incorporat a l'equip del Museu Arxiu, i qui ha tingut cura de una primera revisió de documents, a que expliqués la metodologia que va seguir per la corresponent relació.

Finalment, el director del Museu Arxiu de Santa Maria, Manel Salicrú va concloure l'acte tot explicant com l'anticlericalisme dels temps republicans, va ser causa que molts documents de cercles catòlics o carlins fossin destruïts i que gracies als arxius privats, es podien recuperar i verificar moltes dades.

1 comment:

Anonymous said...

no hay duda,y espero que toda la gente que no haace mas,k que criticar al PP y al Sr. Paulino, se den cuenta de que es algo mas que un partido y estamos por la cultura y la sociedad de mataró..