Tuesday, June 30, 2009

BASES PER LA SANT LLUC-20009

L'Associació Sant LLuc per l'Art m'ha fet arribar les bases per la convocatòria d'enguany, les quals paso a exposar per a informació dels lectors, tot agraint la deferència d'aquesta entitat envers aquestes Cròniques com a mitjà de comunicació.

COL·LECTIVA SANT LLUC 2009
Ateneu Caixa Laietana, c/ Bonaire 3-5, MATARÓ
Del 17 de setembre al 18 d’octubre de 2009

PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els socis de l'Associació Sant Lluc per l'Art.
Tots els artistes maresmencs, siguin o no socis de l’Associació.

OBRA
Una sola obra, de tema lliure i original, per participant.
dimensions de l’obra

DIBUIX, PINTURA, GRAVAT i ESMALT (Amb el suport suficientment rígid)
Amplada: màxima, 118 cm i mínima, 40 cm (marc inclòs).
Alçada: lliure (en funció de la paret de la sala).

ESCULTURA
Màximes: 170 (alçada) x 60 x 60 cm.

INSTAL·LACIONS i D’ALTRES PROPOSTES PLÀSTIQUES
Segons espai disponible i en les condicions que estipuli la Propietat de la Sala.
Recepció de l’obra
Ateneu Caixa Laietana, c/Bonaire 3-5 - Mataró
Dimarts 1, dimecres 2 i dijous 3 de setembre, de 17 a 20:15h.

INSCRIPCIÓ
15 € per als no socis de l’Associació Sant Lluc per l’Art
Gratuïta per als socis que hagin satisfet la quota anual.
Presentar la butlleta d'inscripció complimentada a l’entrega de l'obra.
En dipositar l’obra, es lliurarà el rebut corresponent.

SELECCIÓ DE LES OBRES
S’exposaran 90 obres, que el Jurat seleccionarà d’entre totes les presentades. Les obres dels artistes homenatjats estan incloses en aquest nombre, però no passaran cap selecció prèvia.
La relació d’artistes seleccionats quedarà exposada des de dimarts 8 a les cartelleres de l’Associació al Casal i a La Presó, a la plana web de l’Associació: www.santlluc.org i al blog: www.associaciosantlluc.blogspot.com/
No s’informarà personalment als artistes no seleccionats.
Recollida de les obres
Les obres no seleccionades s’han de recollir el dimecres 9 o el dijous 10 de setembre, de 18 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana.
Les obres seleccionades (exposades) s’han de retirar el dilluns 19 i el dimarts 20 d’octubre de 18 a 20:15h, a l’Ateneu Caixa Laietana.
Per recollir-les caldrà presentar el rebut que es lliuri a l'entrega de l'obra.
Les obres no retirades en els terminis assenyalats passaran a disposició de l’organització, que en podrà disposar lliurement.

CONDICIONS
L’Organització tindrà la major cura per garantir el bon estat de les obres, però declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el seu transport, dipòsit o exposició.
La presentació de l’obra significa l’acceptació de les Bases per part del participant. El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra.
PROMOCIÓ Artistes Joves
(fins a 30 anys)
A fi d’estimular la participació i promocionar l'obra d’artistes joves (fins a 30 anys),
El Jurat farà una selecció (si s’escau) de les millors obres presentades, d’artistes que no hagin estat seleccionats més de 2 vegades anteriorment.
La selecció feta pel Jurat es donarà a conèixer durant la inauguració de la Col·lectiva Sant Lluc 2009.
Aquestes obres seleccionades seran destacades, a l’Exposició, evidenciant el reconeixement de l'Organització de la mostra.
Durant l'any 2010 es farà una Mostra Col.lectiva dels artistes seleccionats, en un espai encara per determinar.

No comments: