Thursday, September 24, 2009

SANT LLUC-2009 -TREBALL A CONSCIÈNCIA – EXPOSICIÓ ( II)A diferència del que va dir l'alcalde en el seu discurs: I per què hi ha d'haver-hi polèmica?. Doncs, no aquest any no ni pot haver-hi perquè senzillament la qualitat dels treballs presentats és molt alta. Evidentment, el domini del figuratiu és absolut, i també val a dir que algunes obres poden ser discutibles de figurar-hi, però no és el que més ressalta, no és la norma la mediocritat, sinó l'excepció. En quan a l'abstracció, de cap de les maneres està decantada, sinó perfectament harmonitzada dins el conjunt de l'obra presentada.

Per primer cop en molts anys, aquest és un Sant Lluc per a tots, artistes i visitants. Malauradament, les noves tendències artístiques, avantguardes o el que se'n diu molt eufemísticament “art emergent”, han allunyat al gran public de l'art, i de la definició del seu autentic significat en conceptes com: harmonia (equilibri on les parts queden sublimades al tot); cosmos (ordre i bellesa), canon (la recerca de les lleis de l'art per tal que l'obra sigui reconeguda socialment); geni (pel que fa referència a l'artesà (dominador d'una tècnica); llum i esplendor (o la manifestació d'una bellesa espiritual) i finalment sublimitat (representació material de la bellesa).

Un altre fet a constatar és l'absència d'alguns artistes clàssics, i curiosament la presència de Perecoll, que feia algunes edicions que no si presentava. Bé, una oportunitat que s'ha donat a nous artistes, i d'altres que ja fa unes quantes edicions que hi tenen presència, sense ser noms del tot reconeguts.

En quan a la mostra, si domina el figuratiu, és d'entendre que el jurat format per Ramon Bassas, Tomàs Claus, Josep Puig, Sara Pajares i Llum Torrents i Àlvar Sàez – tot i que he buscat informació, no hi trobat la composició del Jurat 2009, per tant aquestes dades son susceptibles de correccions – ha triat dins el que se li ha presentat, una selecció d'obres on imaginació, tècnica, idea, expressió, presentació, ... o més ben dit, harmonia, cosmos, canon, geni i sublimitat, son components on en major o menor grau son base de cada un dels treballs exposats.
RECTIFICACIÓ
L'Associació Sant Lluc per l'art informa, que la composició del jurat d'enguany NO ÉS LA QUE S'ESMENTA en aquesta crítica, a excepció del Sr. Àlvar Sáez. La mateixa no s'ha fet pública a fi a efecte de preservar la intimitat i la independencia dels membres del jurat. Cròniques deixa constància d'aquest fet, rectificant oportunament les dades, en favor de la verecitat i la correcta informació.

No comments: