Friday, December 28, 2007

CENTRE D’ART CA L’ARENAS – UN VIATGE DESGABELLAT (III) - MAURICI TORNER: TURISTA TERRORISTA


“Què faig jo quan vaig de viatge?. Faig totes les coses bàsiques”. És la pregunta i resposta que dona l’autor d’aquesta mostra, tot posant de manifest els dubtes sobre la seguretat a que està sotmès el turista, especialment desprès dels darrers atemptats de l’11 S i l’11 M

“I si ens feien a nosaltres mateixos terroristes?. Jo soc una bona persona” .Torner considera que hi ha una utilització del turisme, per convertir al turista en una persona vigilada, sospitosa, etc. fins a passar a ser un terrorista.

Maurici Torner pot posar en dubte la seguretat de les persones quan viatgem, però malgrat l’exhibició del passamuntanyes, la seva exposició no presenta realment cap denuncia ni cap missatge crític o punyent.

Torner vol posar de manifest el control i vigilància a que estem sotmesos, amb l’aparença de normalitat, de viatgers que anem pel món per visitar llocs i conèixer cultures. Però la seva forma de fer-ho es anodina, apàtica estèticament contra - cultural, però cau dins el sistema. Perfectament, passarà desapercebut... artísticament parlant.

No comments: